Kapcsolatteremtő Gyógyítás FAQ

warning: Creating default object from empty value in /home/xnjvxhu1/public_html/domainok/kapcsolatteremto-gyogyitas.net/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Kapcsolatteremtő Gyógyítás Gyakran ismételt kérdések GYIK FAQ

Gyakran ismételt kérdések - GYIK (FAQ)

Mi az a Kapcsolatteremtő Gyógyítás?

A Kapcsolatteremtő Gyógyítás a gyógyítás olyan formája, amely most legelső ízben jelent meg ezen a bolygón. Miközben újrateremti kapcsolatunkat lényünk és valódi önmagunk teljességével, az univerzum egészével kapcsol össze minket. Úgy véljük, hogy nem csupán egy sor új gyógyító frekvencia révén, hanem alkalmasint egy egészen új sávszélesség útján képes újra összekötni minket a világegyetemmel és legbenső lényegünkkel. A Kapcsolatteremtő Gyógyítás létezésének valósága világosan bebizonyosodott a gyakorlatban és a tudományos laboratóriumokban egyaránt.

A Kapcsolatteremtés az univerzumhoz való újrakapcsolódásunk koordináló folyamata, amely módot ad a Kapcsolatteremtő Gyógyításra. Ezek a gyógyulások és evolúciós frekvenciák egy új sávszélességhez tartoznak, amely a fény és az információ egy spektruma által jutott el hozzánk. A Kapcsolatteremtés révén vagyunk képesek érintkezésbe lépni a fénynek és az információnak ezekkel az új szintjeivel, és ezek tesznek képessé minket a Kapcsolatteremtésre. Ez valami új. Ez valami más. Ez egy valós jelenség – amely mindnyájunk lényének szerves részévé válhat. 

Hogyan fedezte fel Eric Pearl a Kapcsolatteremtő Gyógyítást?

Eric orvosként 12 éven át folytatott felettébb sikeres kiropraktőri gyakorlatot, míg egy napon a páciensei arról kezdtek beszámolni, hogy magukon érezték a kezét – noha fizikailag hozzájuk sem ért. Az első néhány hónapban a tenyere gyakran felhólyagzott és vérzett. A páciensek hamarosan kezdték azt állítani, hogy angyalokat látnak, és csodálatos gyógyulásokat tapasztaltak olyan betegségek esetében is, mint a rák, az AIDS-hez kapcsolódó kóros állapotok, az epilepszia, a krónikus fáradtság szindróma, a szkerózis multiplex, a reumás és csont-ízületi gyulladás, a születési rendellenességek, az agyvérzéses bénulás és más súlyos megbetegedések. Mindez egyszerűen attól, hogy Eric a testük közelében tartotta a kezét. És a gyógyulások mind a mai napig folytatódnak.

Hogyan hasonlítható ez össze más frekvenciákkal? Miben különbözik az energiagyógyítás jelenleg használt más formáitól?

Napjainkban tapasztalható egy jelenség, amelynek legalábbis bizonyos mértékig a legtöbbünk tudatában van. Arról van szó, hogy az idő mintha csak egyre gyorsabban haladna, és folyamatosan tágulna is. Ezt az átmenetet számos névvel illetik. „A Váltás” és a „Korszakváltás” két olyan kifejezés, amelyeket Gregg Braden használ. Az átmenetet megjósolták a maják, az inkák, a hopik, Nostradamus, Edgar Cayce és a kabbala (mind a zsidó, mind a keresztény változata). Braden az Utazás világok között című könyvében úgy határozza meg ezt az átmenetet, mint „a Föld történetének egy korszakát és az emberi tudat egyfajta megtapasztalását. Ez a Korszakváltás, vagy egyszerűen A Váltás, amelyet a bolygómágnesség gyengülésének és a bolygófrekvencia növekedésének egy időpontra irányuló konvergenciája határoz meg, ritka alkalmat kínál az emberi tudat megnyilvánulásainak kollektív újjászervezésére. A Váltás kifejezést arra a folyamatra használjuk, amelynek során a Föld egyre gyorsulva halad az evolúciós változás egy pályáján, miközben az emberi faj, tudatos szándékkal a Föld elektromágneses mezőihez kapcsoltan, a sejtszintig hatoló változás folyamatával követi példáját”. 

Hasonlóképpen a gyógyítás birodalmában is számos olyan technika létezik, amely kiállta az idők próbáját, és továbbra is ugyanolyan hatékonyan működik, mint eddig – csupán arról van szó, hogy immár valami több van a birtokunkban, és mi magunk is többek vagyunk, úgyhogy a régi technikák többé nem elegendőek. Bármilyen jól beváltak is, új és tágabb paramétereink között többé már nem megfelelőek – ahogyan a lámpások sem felelnének meg egy autó reflektoraként, holott a lovas kocsiknál remekül beváltak. Ezeknek a módszereknek a gyengéi – például, hogy megkövetelik az ékszerek és a bőrtárgyak levételét, a hitet a befogadó részéről, a védelmező rítusokat mindkét érintett fél számára – az új frekvenciáknál már nincsenek jelen.

Arról se feledkezz meg, hogy miért ismerkedett meg a legtöbbünk azokkal a gyógyító technikákkal, amelyeket gyakorol! Nem azért, hogy magának a technikának a fanatikus követője legyen – hanem, hogy gyógyítóvá váljon. A technika pusztán az egyik kezdeti lépésed volt ebben a folyamatban.

Egy pillanatra képzeld el magad egy hatalmas, többszintes lépcsősor alján állva! Az egyik célod – hogy gyógyítóvá válj – a lépcsősor tetején vár rád. Az első lépcsőfok egy technika megtanulása. Beleveted magad ebbe a technikába, tökéletesen elsajátítod, talán egyenesen a tanítójává válsz. Ezzel a birtokodba vetted ezt az első lépcsőfokot. Semmi gond nincs azzal, ha megkedveled, de óvakodj attól, hogy beleszeress! Ha ugyanis ez történik, akkor egyszerűen leülsz rá, fogod a párnádat és a takaródat, megtelepszel rajta, és ezt a lépcsőfokot nevezed ki egész további életed középpontjává. De vajon milyen következménnyel jár ez a lépcsősoron felfelé vezető utad szempontjából? Egyszerűen véget vet neki. Eljött tehát az ideje annak, hogy hálásan tekints az első lépéseidre… és folytasd az utadat felfelé!

Tehát azt állítod, hogy a Kapcsolatteremtő Gyógyítás jobb a többi technikánál?

Természetesen nem. Itt nem a „jobb vagy rosszabb” kérdéséről van szó, hanem arról, hogy mi megfelelő. Ahogyan tisztában vagy azzal, hogy ha a Maseratidban száguldasz az autópályán egy romantikus vacsorára, akkor a gyertyával világító lámpások nem felelnek meg fényszóró gyanánt, éppúgy azt is jól tudod, hogy miután leültél a vacsorához, a halogénizzók nem szolgálnak megfelelő asztali világítással. A Kapcsolatteremtő Gyógyítás azért jelent meg a földön, hogy egy átfogóbb és kiterjedtebb rendszert bocsásson a rendelkezésünkre, mivel most jött el az idő, amikor felkészültünk ennek befogadására.

Úgy hallottam, hogy ha megtanulom ezt a technikát, elveszíthetem a képességemet a jelenlegi technikám gyakorlására.

Először is a Kapcsolatteremtő Gyógyítás nem egy „technika”. Ez az első ismérv, amely a gyógyítás összes többi formájától megkülönbözteti, amiről csak hallottál. Másodszor, nem fogod elveszíteni az eddig elsajátított gyógyító technikáidat; egyszerűen csak meglehet, hogy nem fogsz olyan könnyen rájuk akadni, és nem is igazán akarsz majd vesződni velük. Ennek egyik oka az, hogy a bolygónkon ez ideig rendelkezésünkre álló gyógyító technikák a Kapcsolatteremtő Gyógyítás részhalmazai voltak; pusztán bepillantást nyújtottak ennek egynémely aspektusába. Ha ezeket a technikákat mind egymás mellé rakod, valamivel összefüggőbb képet kapsz a Kapcsolatteremtő Gyógyításról, ám korántsem nyílik teljes rálátásod. Noha ez az analógia nem teljesen fedi a valóságot, fuss végig gondolatban az általad ismert különféle gyógyító technikákon, és mindegyikhez társítsd véletlenszerűen az ábécé egy betűjét – így például C, J, P, Q, R technikákat fogsz kapni! Na már most, ha csupán az R technikát ismered, akkor némiképp behatároltak lesznek a lehetőségeid azt illetően, hogy milyen szavakat tudsz kibetűzni. Ha két technikát ismersz (vagyis két „betű” birtokában vagy), akkor egy kicsivel több mozgástérre tehetsz szert. Ha a fenti betűk közül mind az ötnek birtokába jutsz, még mindig szembeszökően korlátozottak a lehetőségeid. E betűk mindegyike az ábécé egy részhalmaza. Ha a teljes halmaz, vagyis mind a 40 betű a rendelkezésedre áll, akkor teljesebb kommunikációra vagy képes, hiszen immár nem csupán egyes szavakat tudsz kibetűzni, hanem egész köteteket is teleírhatsz.

Mihelyt elkezdesz a Kapcsolatteremtő frekvenciákkal dolgozni, többé már nem a részhalmazokkal foglalkozol. Nem fogod elveszíteni az R vagy a Q betűt, amikor hozzáférsz a teljes ábécéhez; csupán egy kicsivel több erőfeszítésedbe kerül egyenként rájuk bukkanni. És nem is érzel túlzott ösztönzést, hogy megtedd, hiszen az alkalmazásuk sokkal eredményesebb a halmaz részeiként, mint korábban volt, amikor teljes ábécéként próbáltad felhasználni őket.

A Kapcsolatteremtő Gyógyítás csak fizikai bajokra hat, vagy mentális problémák esetében is beválik?

A gyógyulás nem más, mint visszatérés az egyensúlyhoz. Minden egészségügyi kihívás a fizikai, mentális, spirituális, érzelmi vetületek elegye (és alkalmasint még néhány kategóriáé, amelyekre szavunk sincs). Egyszerűen csak arról van szó, hogy az uralkodó jellegzetességük alapján osztályozzuk őket. A Kapcsolatteremtő Gyógyítás nem „kezel” konkrétan semmit. Ha a jelenlétében módot adsz magadnak arra, hogy visszatérj az egyensúlyodhoz – ahogyan oly sokan –, akkor megteszed. Egyszerűen csak megteszed.

Tartalom átvétel

Az életben nincsenek véletlenek, ha rá találtál az oldalamra szükséged van a segítségemre!