Spirituális gyógyítás - Gyógyulás az univerzum frekvenciáival

Tudományos Háttér:Gyógyulás működése gyógyítás fizikai háttere

Tudományos Háttér:Gyógyulás működése gyógyítás fizikai háttere

Számos Kutató-orvost kezdett el érdekelni a Gyógyulás működése és annak fizikai háttere
Néhány Professzor és orvos kutatásának eredményei alább olvashatók a teljesség igénye nélkül:


• Kutatók kimutatták elektro-enkefalográfiás készülékekkel, hogy a Kapcsolatteremtő Gyógyító, és a páciens agyi és szív működésében nagy mértékű változások álltak be a kezelések alkalmával.
• Az emberi test alacsony szintű gamma sugárzást bocsát ki. Ennek oka, a szervezetben található kálium jelenléte. A gamma sugárzás elnyelésében is változásokat mértek a tudósok abban, hogy a Gyógyító és a gyogyított személy teste is elnyelte a fokozott mértékű gamma sugárzást. Független tudós csoportok, akik a bioenergetikai gyógyítás szervezetre ható összefüggéseit vizsgálták, megállapították, hogy a gamma sugárzás elnyelése összefüggésben van a gyógyulással.
• Laboratóriumi körülmények között igazolták, hogy a Kapcsolatteremtő Gyógyítók képesek változásokat létrehozni a DNS-ben,ugyanis károsított növényeket tudtak gyógyítani, valamint a hajtásról leválasztott levelek élettartama is megnőtt a kezelt levelek esetében.
• Mérésekkel bizonyították, hogy a Kapcsolatteremtő Gyógyítók nagyobb mennyiségű fényt és más elektromágneses frekvenciát tudnak kibocsájtani, és közvetíteni.
• Kirlian fényképezési technikával és más eszközökkel kimutatták, és megerősítették a Kapcsolatteremtő Gyógyítás frekvenciáit.
• További laboratóriumi mérésekkel bizonyították, hogy a Kapcsolatteremtő Gyógyítók a mágneses frekvenciákra rá tudnak hangolódni, azok rezgését növelni tudják testük körül.

energia

Dr. Bruce Lipton

Ma már tudjuk, hogy nem feltétlenül kemikáliák által gyógyul meg a test, hanem olyan input-jelek által, mint az energia, a rezgések (frekvenciák), az információk és a fény. (Prof. Dr. Bruce Lipton - Tudat: A belső teremtő – A sejtek mágiája c. könyv)

Magyar nyelvű oldalak:
Dr. Bruce Lipton - kvantumfizika és gyógyulás 1. rész ( feliratos)
http://www.youtube.com/watch?v=rFef3wYoBkI&

Dr. Bruce Lipton - kvantumfizika és gyógyulás 2. rész ( feliratos)
http://www.youtube.com/watch?v=NjQ9f4iS5TY

A DNS-ről ( magyar hanggal)
http://www.youtube.com/watch?v=N7kmyyS2WxI

Dr. Konsztantyin Korotkov

Fizika professzor a szentpétervári Fizikai Kultúra Szövetségi Kutatóintézetének igazgatóhelyettese is kimutatta, hogy a szemináriumok alkalmával a kapcsolatteremtő gyógyítás frekvenciái átalakítják az előadótermek térenergiáját, és mérésekkel alátámasztotta, hogyan alakítják át a befogadók (betegek) bioenergiamezőit. 2009-ben folytatott kísérletével kimutatta, hogy az egyik orosz olimpiai csapat tagjaiban a kapcsolatteremtő gyógyító kezelés után 17 %-kal megnőtt a bioenergiai mező. A sportolók maguk is arról számoltak be, hogy nemcsak a frekvenciákat érezték testükben, hanem teljesítményfokozó hatásukat is.

Különféle műszerekkel és módszerekkel mindhárom tudós ( Dr. Tiller, Dr. Schwartz, Dr. Korotkov) ugyanazt a jelenséget mutatta ki, nevezetesen hogy szemináriumok alkalmával a kapcsolatteremtő energiák hatására a környezet és a tér megváltozik. Végeztek vizsgálatot tudományosan ellenőrzött körülmények közt Arizonában, Oslóban és Szent-Pétervárott is.

Dr. William A. Tiller, Ph.D.

Dr. William A. Tiller, Ph.D. az amerikai Stanford Egyetem professzora, az Egyetemen végzett kutatásában rájött, hogy az Einstein által felállított elmélet, miszerint az entrópia (a termodinamikában az anyagi rendszerek molekuláris rendezetlensége) bizonyos biofizikai viszonyok közt, visszafordul, azaz a degenerációból (betegségből) regeneráció (gyógyulás) lesz. A Kapcsolatteremtő Gyógyítás is így működik.

• Kapcsolatteremtő Gyógyítás szeminárium egész idejére mérőberendezéseket állítottak fel az előadó terem termodinamikai változásainak mérésére. A szeminárium üres terme volt a kiindulási pont. A kutatók, óriási energiaváltozásokat mértek a 2 napos szeminárium ideje alatt. Az előadás második napjának végén a változás mértéke szobahőmérsékleten érzékeltetve elérné a 300 °C-nak megfelelő értéket, annak ellenére, hogy az előadó terem hőmérséklete nem változott. Már a szeminárium nulladik napján észlelhető volt az energia szint emelkedése, ami egyre fokozódott, majd a szeminárium után még órákkal mérhető volt a magas energia szint. A Professzor arra a következtetésre jutott, hogy az eddig ismert energiagyógyászati technikák az elektromágneses energiát használják fel, a Kapcsolatteremtő Gyógyítás frekvenciái magnetoelektromos energiát használnak, és magasabb dimenziószintre emelnek bennünket. Ily módon a kapcsolatteremtő gyógyítás frekvenciái olyan gyógyulást hoznak, mely „túlmutat a klasszikus értelemben vett energiagyógyászaton, és amely az energia, fény és információ szélesebb spektrumában zajlik le”. Lehet, hogy ez a szélesebb spektrum korábban megközelíthetetlen volt számunkra.

Dr. Gary Schwartz

dr gary schwartz

Az Arizonai Egyetem Tudat- és Egészségkutató Laboratóriumának pszichológus igazgatója és csapata a Kapcsolatteremtő Gyógyítás szemináriumok hallgatóira összpontosította kutatásait. Energiagyógyászati kutatásokat végzett az egyetemi laboratóriumban, valamint a világ különféle részein vezetett szemináriumokon, és mérte, hogy a résztvevők mennyire képesek dolgozni a fénnyel és más elektromagnetikus frekvenciákkal, hogy mennyire érzik, közvetítik és fogadják be őket szemináriumok előtt és után. Többek között megállapította, hogy több mint száz vizsgált résztvevő közül mindenki megnövekedett gyógyító képességekkel fejezte be a szemináriumot, (a mérés eredménye, a kezek elektromos mezeje drasztikusan megnőtt) függetlenül attól, hogy már mesteroktatók voltak-e, vagy még életükben sohasem gyógyítottak. Jelentős növekedést mért a frekvenciákkal dolgozó kapcsolatteremtő gyógyítók biofoton-kibocsátásában is.A gyógyítás területén végzett bioenergetikai kutatások arra a következtetésre jutottak, hogy a gyógyító kéz elektromágneses mezejének magas energiája eredményezi a betegség állapotának javulását az egészség állapotára.

Prof. Dr. Fritz-Albert Pop

Prof. Dr. Fritz-Albert Popp neves Német kvantumfizikus kutatásai alatt rájött, hogy a DNS fényt bocsát ki, ami minden mástól különbözik. Megállapította, hogy egészségromlás esetén a fénykibocsátás intenzitása és rezgésszintje megváltozik, jelentősen csökken. Ha a fény teljes spektrumát a gyógyító kéz a testhez közel tartja, akkor ez gyógyulást eredményez.
• A Kapcsolatteremtő Gyógyítás-frekvencia fényt, információt és energiát hordoz, egyfajta magasabb erő – egy mindent magába foglaló intelligencia, mely az élet alapja, és gyógyulást hozhat.
• A fény egyrészt fennáll az érzékelhető tapasztalások tartományában és mérhető fizikai jelenség, ugyanúgy mint a sejtszintű és lelki-szellemi dimenzió tartományában, másrészt mindenhol hat a fény. A különböző dimenziók érintkeznek egymással, áthatnak egymáson. Ez az energetikai tudás mind a hagyományos ősi energiagyógyászatban nyilvánul meg, mind a mai tudományban, pl. a biofizika kvantumoptika alapjaiban.
• A kvantumfizikus méréssel igazolta a sejt fénysugárzását, elektromágneses sugárzásként az UV fény tartományában. Ez teljesen új alapokra helyezte a tudományt, és a felfogást az életről. Prof. Popp megállapításai alapján minden egészséges sejt mérhető fénysugárzással rendelkezik, mely kölcsönhatásban áll a DNS-sel, ez az elektromágneses sugárzás, másrészt viszont minden sejt számára biológiailag döntő információhordozó. Az elhalt sejteknél ez a fény kialszik.
• Mindazonáltal a sejten belül és a sejtek között elektromágneses kommunikáció folyik, vagyis fény formájában – a biofotonok – információkat bocsátanak ki a körülöttük levő térben. Minden élőlénynek van saját elektromágneses mezője, mely a szerves összefüggések legfontosabb aspektusa.
• A Prof. megvizsgálta a Kapcsolatteremtő Gyógyítás frekvenciáit is. A vizsgált személyeknél a frekvenciák aktiválása után egyértelműen rendezettebb lett a fénymező, valamint erősebb fénysugárzást is mértek.

energia

Prof. Rupert Sheldrake

Prof. Rupert Sheldrake, biokémikus és sejtbiológus szerint valamennyi rendszert az energián és az ismert anyagi tényezőkön kívül láthatatlan szervezőerők is szabályozzák, ezt kifejti a New science of life, ill. Az élet új tudomány c. könyvében. Továbbá morfogenetikus mezőben van minden, ami körülöttünk van, csupán meg kell tanulnunk ráhangolni, hasonlóan, mint egy rádióadónál. A “mezőre” vonatkozó tanulmányaiból kitűnik, hogy mindenki mindenkivel kapcsolatban áll, egy hálózatban vagyunk. E mező működése a távolra hatást is tartalmaz, mind térbeli, mind időbeli jelentésben.
Az időn kívül eső fizikai törvények által determinált formáktól eltérően a morfogenetikus mező az időn átterjedő “morfikus rezonanciától” függ. Ez annyit jelent, hogy a morfikus mezők átterjednek a téren és időn, s az események képesek hatni a bárhol, más időben végbemenő eseményekre. Ennek egy példáját bemutat Lyall Watson a Lifetide: The Biology of Consciousness – Életáradat: A tudat biológiája c. könyvében, amelyben leírja a népszerűen csak a “századik majom elvének” nevezett elméletet. Watson azt látta, hogy miután majmok egy csoportja megtanult egy bizonyos viselkedést, más szigeten elő majmok a kommunikáció “normális” módjának lehetősége nélkül egyszer csak szintén tudták ugyanazt a viselkedést.

Az alábbi interjút Ceri Balston, a Harmonious Living angol nyelvű portál munkatársa készítette Ericel.

• Testünk nem vegyi anyagok hatására gyógyul, bármennyire is szeretnék ezt elhitetni velünk. Testünk rezgés, frekvencia, információ, rezonancia által gyógyul, amit a fény közvetít. Mi magunk is fény vagyunk fizikailag. Amikor betegek vagyunk, fényünk megfogyatkozik, és amikor meggyógyulunk, ismét megnövekszik.
• Ma már tudjuk… a németországi Dr. Fritz Popp is erről beszél, és erről ír Lynne McTaggart The Field (A mező) című könyvében… arról, hogy az emberi test összes sejtje, és a DNS, ami ott van minden sejtünkben, egy bizonyos szintű fényt bocsát ki, ami az emberi fajra jellemző, és ami különbözik attól, amit a teheneké, a szamaraké, vagy a halaké bocsátanak ki. Ha betegek vagyunk, valójában ez a fény fogyatkozott meg, és amikor meggyógyulunk, ezt a fényt nyerjük vissza. A fénynek tehát kulcsszerepe van a gyógyulásban és a regenerációban.
• Az entrópia elve szerint a dolgok az időben a rendezetlenség felé haladnak, és minél nagyobb a sebesség az entrópia egyenletében, annál gyorsabban és teljesebben megy végbe az a folyamat, és annál több dolog hullik szét, egészen addig, amíg el nem érjük a fénysebességet. De van valami, amit Einstein és William Tiller tanításaiból tudunk… valami, amit a negatív entrópia Einstein-Tiller féle modelljének hívunk, és ami szerint, ha egyszer elérjük a fénysebességet, akkor a rendezetlenségtől a rendezettség felé indulunk el – a degenerációtól a regeneráció felé, a betegségtől a gyógyulás felé.
• Ez a fény a testünkben tehát nagyban hozzájárul ahhoz, ami az integritás és az egészség szintjén tart bennünket. Ha megbetegszünk, olyankor egy időre egyszerűen elfelejtjük, hogy fény vagyunk, és semmi egyebet nem kell tennünk, mint emlékeztetni magunkat erre az igazságra. Ez csak egy egyszerű emlékeztetés, nem kell hozzá nyolc másodpercig belebámulnunk egy villanykörtébe, majd harminc másodpercre lehunynunk a szemünket, és mindezt hatszor megcsinálni teliholdkor. Semmi egyebet nem kell tennünk, csak emlékeztetni magunkat ara, hogy fény vagyunk, és valahol belül visszatérni a fény rezgésszintjére, hogy újra azok legyünk, akik valójában vagyunk – mert belül tudjuk, hogyan találjunk vissza erre a szintre.
• Amikor a fény rezgésszintjén tartózkodunk, bármi, ami a fénynél sűrűbb – ebbe pedig beletartozik szinte az összes egészségügyi probléma – nem tud többé min megtapadni, és egyszerűen széthullik. Így, amennyiben ez a megfelelő az adott ember számára az adott pillanatban, az egészségügyi probléma egyszerűen elmúlik. Így történik a gyógyulás a testben, és így maradhatunk egészségesek.

Klikk a nagyobb képhez

Az életben nincsenek véletlenek, ha rá találtál az oldalamra szükséged van a segítségemre!